31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ในปี 2567 นี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ อาคารบรรยายรวม 5

2 เม.ย. 2024 | ข่าวทั่วไป

31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ในปี 2567 นี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ อาคารบรรยายรวม 5

โดยได้นิมต์คณะพระภิกษุสงฆ์ สายวัดป่า จำนวน 13 รูป

รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มาร่วมงาน
พระอาจารย์มหาสามเรือน ปุญญฺสโก วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
หลวงพ่อคำสด อรุโณ วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
หลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี
พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล วัดป่าภูหายหลง จ.นครราชสีมา
พระอาจารย์บุญเกิด อริโย วัดป่าอัมพวันม่วงน้อย จ.กาฬสินธุ์
พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วัดป่าหนองแวง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
รวมพระเถระและพระติดตาม จำนวน 13 รูป

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ ผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ SCI TU เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ถาปกรณ์ กำเนิดศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา