4 อาหารแห่งอนาคต ผลผลิตจากการวิจัยทางวิทยาศาศตร์

8 ต.ค. 2021 | Blog

4 อาหารแห่งอนาคต ผลผลิตจากการวิจัยทางวิทยาศาศตร์

เทคโนโลยีในทุกวันนี้มีการพัฒนาต่อยอดทุกวัน เช่นเดียวกันกับอาหารก็มีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากอาหารรูปแบบเดิม

เมื่ออาหาร + วิทยาศาตร์ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้มีความน่าสนใจตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณกำลังสนใจศึกษาเทคโนโลยีอาหารที่ต่อยอดให้มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับพื้นฐานทางธุรกิจได้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กำลังรอคุณอยู่

ข้อมูลสาขาวิชา : https://bit.ly/3vbkw38

1. โปรตีนแทนเนื้อสัตว์และโปรตีนสายพันธุ์ใหม่

2. ลดน้ำตาล เพิ่มเติมความหวานที่ดีต่อสุขภาพ

3. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำตาลน้อย

4. อาหารสำหรับผู้สูงอายุวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU