ข่าวการรับเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ 23 ม.ค. – 6 มี.ค. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ 23 ม.ค. – 6 มี.ค. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม จนถึง 6 มีนาคม 2566 สมัครได้ที http://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/ —————————————————————–...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน จนถึง 7 พฤศจิกายน 2565 สมัครได้ที https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/ —————————————————————–...

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ( ป.ตรี ภาคปกติ) ที่ประสงค์จะเทียบคำอธิบายรายวิชาและโอนหน่วยกิต

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ( ป.ตรี ภาคปกติ) ที่ประสงค์จะเทียบคำอธิบายรายวิชาและโอนหน่วยกิต

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ( ป.ตรี ภาคปกติ) ที่ประสงค์จะเทียบคำอธิบายรายวิชาและโอนหน่วยกิตในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ทั้งนักศึกษาเก่า มธ. และ นักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยอื่น  ให้ยื่นคำร้องและเอกสารแนบมายังงานวิชาการและกิจการนักศึกษา...