ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างหน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ระหว่างหน่วยงาน

วันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ภาคเอกชน สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที ทันต่อสถานการณ์โลก...

รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCI TU พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าร่วม “พิธีลงนามความร่วมมือ” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)

รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCI TU พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าร่วม “พิธีลงนามความร่วมมือ” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)

29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวง อว. กรุงเทพฯ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (SCITU) พร้อมด้วยทีมบริหารคณะฯ รศ. ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา...

สาขาวิชาเคมี SCI TU เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 27th International Conference on Chemical Education (ICCE 2024): Power of Chemistry Education for Advancing SDGs”

สาขาวิชาเคมี SCI TU เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 27th International Conference on Chemical Education (ICCE 2024): Power of Chemistry Education for Advancing SDGs”

สาขาวิชาเคมี SCI TU เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 27th International Conference on Chemical Education (ICCE 2024): Power of Chemistry Education for Advancing SDGs” ณ โรงแรมรอยัลคลิฟฟ์ พัทยา ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567 จัดโดย...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2567 สมัครได้ที http://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/ —————————————————————– รายละเอียดแต่ละสาขาวิชาคลิ๊กเลย...

SCI TU ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในงาน วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

SCI TU ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในงาน วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI TU) ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในงาน “วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566” ณ ห้อง Concert Hall อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่...

นักศึกษา SCI TU คว้า 8 รางวัลจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation, (STT49)

นักศึกษา SCI TU คว้า 8 รางวัลจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation, (STT49)

SCI TU ขอแสดงความยินดี นักศึกษา SCI TU คว้า 8 รางวัลจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ“The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation, (STT49)” ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60...

SCITU ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ”ในการแข่งขัน “Small Box More Think กล่องเล็กคิดใหญ่”

SCITU ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ”ในการแข่งขัน “Small Box More Think กล่องเล็กคิดใหญ่”

SCITU ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCITU) นายพอร์ชพิพัชญ์ สอนชัยภูมิ นางสาวพัทธานันท์ สุนาวงค์ นางสาวพิมพ์มาดา ฤทธิลัน . . ที่ได้รับ...

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา SCI TU กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การต่อยอดผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สู่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน”

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา SCI TU กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การต่อยอดผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สู่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน”

วันที่ 23 มกราคม 2567 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCITU) กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "การต่อยอดผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาสู่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน" โดยได่รับเกียรติจาก รศ. ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์ นักวิจัย SCI TU...

SCI-TU มอบเกียรติบัตรให้กับ “นักศึกษา SCI-TU ที่สร้างชื่อเสียงที่ดีและทำคุณประโยชน์ให้กับคณะฯ” ประจำเทอม 1 ปีการศึกษา 2566

SCI-TU มอบเกียรติบัตรให้กับ “นักศึกษา SCI-TU ที่สร้างชื่อเสียงที่ดีและทำคุณประโยชน์ให้กับคณะฯ” ประจำเทอม 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาผู้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงที่ดี ให้กับคณะฯ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 14 สิงหาคม 2566 อีกทั้งกล่าวชื่นชม ให้กำลังใจ...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 88 Sandbox จัดงานประกวดแข่งขัน SCI TU Hackathon 2023 ประชันไอเดียสร้างสรรค์/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ Sci-SDGs : “The Future We Want”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 88 Sandbox จัดงานประกวดแข่งขัน SCI TU Hackathon 2023 ประชันไอเดียสร้างสรรค์/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ Sci-SDGs : “The Future We Want”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 88 Sandbox จัดงานประกวดแข่งขันประชันไอเดียสร้างสรรค์/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want" ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น(1) Ready to Grow...