ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยายเชิงวิจัยภายใต้โครงการ Road to Accomplished Researchers ครั้งที่ 3

11 ต.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวและกิจกรรมวิจัย

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยายเชิงวิจัยภายใต้โครงการ Road to Accomplished Researchers ครั้งที่ 3

โดยมีรายละเอียดดังนี้

📌 หัวข้อ : การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกกับเทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัย

👦🏻 วิทยากร : อ.ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ ผู้ค้นพบ “ดาราพิลาส” และ อ.ดร.เจนจรีย์ อินอุทัย ผู้ค้นพบ “อัญมณีศรีธรรมราช”

🗓 วันที่: 20 ต.ค. 2564

🕜 เวลา 14.00-15.30 น.

💻 รูปแบบ : ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง QR-Code ใน Poster ประชาสัมพันธ์ หรือ ผ่านทาง link ต่อไปนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA97T0mVg8S1RTHa08cMbFXO_mcrQucdqE4rGhIH00sL1Wcw/viewform