ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษภายใต้แผนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหัวข้อ “เทคนิคการใช้เครื่องมือวิจัยของหอสมุด มธ.”

21 ต.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวและกิจกรรมวิจัย

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษภายใต้แผนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้

📌 หัวข้อ : “เทคนิคการใช้เครื่องมือวิจัยของหอสมุด มธ.”

👦🏻 วิทยากร : คุณ ฉัตรรัตน์ แสงคง (บรรณารักษ์หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์)

🗓 วันที่: 25 ต.ค. 2564

🕜 เวลา 13.30-15.30 น.

💻 รูปแบบ : ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง QR-Code ใน Poster ประชาสัมพันธ์ หรือ ผ่านทาง link ต่อไปนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeysGMMXYPn9ymutY0K_LAJZD49XoONyzgTl0q8UpGfxoDDMw/viewform