วิดีโอบันทึกการบรรยายพิเศษ “เทคนิคการใช้เครื่องมือวิจัยของหอสมุด มธ.”

28 ต.ค. 2021 | ข่าวและกิจกรรมวิจัย

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานบรรยายพิเศษภายใต้แผนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีรายละเอียดดังนี้

📌 หัวข้อ : “เทคนิคการใช้เครื่องมือวิจัยของหอสมุด มธ.”

👦🏻 วิทยากร : คุณ ฉัตรรัตน์ แสงคง (บรรณารักษ์หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์)

🗓 วันที่: 25 ต.ค. 2564