ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดINTERNATIONAL WARZAW INVENTION SHOW (IWIZ 2021)

24 พ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวและกิจกรรมวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี
กับคณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวด
INTERNATIONAL WARZAW INVENTION SHOW (IWIZ 2021)


ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564
ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์
ในรูปแบบออนไลน์