นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง คว้า 3 เหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

25 พ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง
คว้า 3 เหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564

🥈🥈รางวัล 2 เหรียญเงินด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จาก
1) ผลงาน โมเดลทำนายผลผลิตและราคาข้าวในประเทศไทย
โดย นายอธิบดี มหาวัน และนายสุทธิพงษ์ ใจเที่ยง
2) ผลงาน ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจสอบโรค
โดย นายณัฐพล ต๊ะใจ นายพีระพัฒน์ ยาโต และนายธีรชัย เมืองพันธ์
🥈รางวัล 1 เหรียญเงินด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผลงาน ระบบแจ้งเตือนและทำนายดัชนีคุณภาพอากาศล่วงหน้า กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
โดย นายอภิสิทธิ์ วงค์สอน

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.กฤตคม ศรีจิรานนท์