นักศึกษา ป.โท หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คว้ารางวัลเหรียญทอง ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

25 พ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
นายสุธี พึ่งบุญญะ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับ


🥇รางวัลเหรียญทอง ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) จากผลงาน
“ไอศกรีมดัชนีน้ำตาลต่ำปราศจากนมจากข้าวกล้องเสริมพรีไบโอติกและอินนูลิน นวัตกรรมอาหารเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน”
จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564


ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”


ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.สิรินดา กุสุมภ์