ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น ได้รับรางวัล The Best Poster Award งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Korean Society Imaging Science and Technology (KSIST) 2021

7 ธ.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ได้รับรางวัล The Best Poster Award จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับ Assareeya Aoboun จาก Dept. Nano Convergence Engineering, Pukyong National University, Republic of Korea ภายใต้การดูแลของ Prof.Dr. Dong-Youn Shin จาก Dept. Nano Convergence Engineering, Pukyong National University, Republic of Korea

ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง เรื่อง Controlling the alignment of Ag fiber deposition by producing an electric field from a particular design collector to create a transparent conductive electrode for LED media Façade ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Korean Society Imaging Science and Technology (KSIST) 2021 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้มีผลงานวิชาการเข้าร่วมจากทุกประเทศกว่า 200 ผลงาน

Assareeya Aoboun จาก Dept. Nano Convergence Engineering, Pukyong National University, Republic of Korea
Prof.Dr. Dong-Youn Shin จาก Dept. Nano Convergence Engineering, Pukyong National University, Republic of Korea