ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ปรเมศวร์ วงศ์จอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัล Oral Presentation

9 ธ.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

อ.ดร.ปรเมศวร์ วงศ์จอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

🥇 ได้รับรางวัล Oral Presentation
ผลงาน The observation of spin Seebeck effect in opposite spin Hall angle materials of polycrystalline bulk-Fe3O4/(Co/Fe) systems

จากงานประชุมระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG 2021
ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี