ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน APAC HPC-AI 2021 Competition

23 พ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน APAC HPC-AI 2021 Competition

4th APAC HPC-AI Competition 2021
การแข่งขัน APAC HPC-AI 2021 เป็นการแข่งขันการดึงสมรรถนะของโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อประมวลผลบนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปีนี้เป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 4 มีทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 36 ทีม จาก 12 ประเทศ เป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ที่ใช้เวลาแข่งขันทั้งสิ้น 5 เดือน ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 โดยได้คะแนนระดับเดียวกันกับทีมจาก  National Tsing Hua University ประเทศไต้หวัน และ Nanyang Technological University ประเทศสิงค์โปร์

ในการแข่งขันครั้งนี้ศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน
ได้แก่
3rd Place ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
Merit Place ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ประกอบด้วย

 1. นายอภิสิทธิ์ วงค์สอน     นศ.ชั้นปีที่ 4
 2. นายนพณัฐ นามปั๋น      นศ.ชั้นปีที่ 4
 3. นางสาวสุชาดา สุริวงค์   นศ.ชั้นปีที่ 4
 4. นางสาวสุชานันท์ ใจมุข  นศ.ชั้นปีที่ 4
 5. นายศุภเกียรติ์ ไหวพินิจ  นศ.ชั้นปีที่ 3
 6. นางสาวศิริภัสสร ขวัญจิตร์ นศ.ชั้นปีที่ 3

โค้ช: ผศ.ดร. วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย

ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา การฝึกอบรมในระหว่างการแข่งขัน หนึ่งคอร์ส ทั้งนี้ทีมวิทย์คอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับสนับสนุนทรัพยากรการประมวลผลจาก ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) ของ สวทช พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงาน SupercomputingAsia 2022 (SCA22)  ณ ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 2 มีนาคม 2565

ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย (โค้ช) กล่าวถึงการแข่งขันในครั้งนี้ว่า
“การแข่งขันนี้สมาชิกในทีมทุกคนต้องใช้เวลามากกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างเรียน เพื่อฝึกฝนทักษะในการทำงานบนเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ น่าปลื้มใจมากที่สมาชิกทุกคนสละเวลา มาฝึกฝน และทำงานกันอย่างทุ่มเท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ทำงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ไม่มีหยุด ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปีนข้าม Learning Curve อันสูงชันในเวลาจำกัด เพื่อแสดงให้ถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการประมวลผลบนเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ให้ได้ การที่ทีมสามารถคว้ารางวัลที่ 3 มาได้ในการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นกำลังใจให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสถงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางจนประสบผลสำเร็จ น่ายินดีที่ทีมนักศึกษาสามารถ ทำคะแนนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับทีมจาก National Tsing Hua University ประเทศจีน และทีมจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงค์โปร์ นักศึกษาชูธงชาติไทยบนโพเดียมของเวทีนี้ได้เป็นครั้งแรกอย่างน่าภูมิใจ”

และทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกอบด้วย

 1. นายอัครวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค    นศ.ชั้นปีที่ 1
 2. นางสาวเปมิกา ศรีโมรา นศ.ชั้นปีที่ 1
 3. นายกัญจน์ หิรัญมาศสุวรรณ นศ.ชั้นปีที่ 2
 4. นางสาวสุธิมา ปริปุณณโภค นศ.ชั้นปีที่ 2
 5. นางสาวนภสร อินเอียว นศ.ชั้นปีที่ 2       
 6. นางสาวกนกพร อุบล นศ.ชั้นปีที่ 2

โค้ช: อ.ดร.ฐาปนา บุญชู และผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง

อ.ดร.ฐาปนา บุญชู (โค้ช) กล่าวถึงการแข่งขันในครั้งนี้ว่า
“เมื่อเริ่มต้นการแข่งขันสมาชิกในทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้บางคนยังไม่เคยรู้จัก HPC และ AI เสียด้วยซ้ำ แต่มาด้วยใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดระยะเวลาการแข่งขันทุกคนในทีมมีความมานะพยายามอย่างมากในการเข้ารับการอบรมความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานที่ใช้ในการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ แม้ในช่วงการแข่งขันนี้เป็นช่วงที่มีตารางเรียนที่แน่นอยู่แล้ว แต่ก็ยังสามารถจัดการเวลาของตัวเองได้อย่างน่าชื่นชม เหนือสิ่งอื่นใดที่กระผมในฐานะหนึ่งในที่ปรึกษาของทีมเห็นและรู้สึกปลื้มใจคือ การทำงานร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวของนักศึกษาในทีมทุกคน เมื่อคนใดคนนึงมีปัญหา เพื่อนในทีมพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อให้เป้าหมาย โดยไม่ย่อท้อจนทำให้เราสามารถแก้ปัญหาโจทย์ในการแข่งขันนี้ได้ในระดับที่พวกเราทุกคนภูมิใจและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการจากนานาชาติ การทำคะแนนได้ในอันดับที่ 6 จาก 36 ทีมและได้รางวัล Merit place เป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับสมาชิกในทีม เป็นรางวัลให้กับความไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ และความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนในทีมในช่วงเวลาการแข่งขัน APAC HPC-AI Competition 2021”

สำนักข่าว

https://workpointtoday.com/pr-thammasat-2/
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000117725
https://www.thairath.co.th/news/local/2252006