คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม 11th SCiUS Forum และการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 ( YSC 2021) ระดับภูมิภาค

24 มิ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม 11th SCiUS Forum

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 ( YSC 2021) ระดับภูมิภาค