คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสอบทบทวนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับ “รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562”

24 มิ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (24 มิถุนายน 2564) อาจารย์ ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล นำทีม กลุ่มสอบทบทวนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ เข้าพบ รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และบุคลากรคณะฯ เพื่อแนะนำผลงานที่กลุ่มสอบทบทวนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ได้ดำเนินการมาตลอด 10 ปี จนได้รับ “รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562” อีกทั้งยังได้นำโล่รางวัล และเกียรติบัตร มาให้ รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี เป็นผู้มอบให้สมาชิกในกลุ่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการทำกิจกรรม ในการนี้ยังได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับแผนการดำเนินการในอนาคต ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปผสมผสานกับหลักคณิตศาสตร์และสถิติในการทำกิจกรรมต่อไปในอนาคตอีกด้วย