คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น สาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ได้รับรางวัล The Best Poster Award

29 มิ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น สาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ได้รับรางวัล The Best Poster Award จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับ Assareeya Aoboun จาก Dept. Smart Green Technology Engineering, Pukyong National University, Republic of Korea ภายใต้การดูแลของ Prof.Dr. Dong-Youn Shin จาก Dept. Nanotechnology Engineering Technology, Pukyong National University, Republic of Korea

ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง เรื่อง Electric Field Assisted Alignment of Ag Microfibers for Transparent Conductive Films ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Korean Society Imaging Science and Technology (KSIST) 2021 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้มีผลงานวิชาการเข้าร่วมจากทุกประเทศกว่า 350 ผลงาน