ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง ที่คว้ารางวัลที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ในหมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสําหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง จากผลงานพัฒนาระบบ “ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจสอบโรค”

20 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง ที่คว้ารางวัลที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ในหมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสําหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง จากผลงานพัฒนาระบบ “ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจสอบโรค”

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ต๊ะใจ, นายธีรชัย เมืองพันธ์ และนายพีระพัฒน์ ยาโต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่คว้ารางวัลที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ในหมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสําหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง โดยได้เงินรางวัล 20,000 บาท และโล่รางวัลจาก สวทช. จากผลงานพัฒนาระบบ “ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจสอบโรค” โดยมีอาจารย์กฤตคม ศรีจิรานนท์เป็นที่ปรึกษา ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓ The Twenty-Third National Software Contest (NSC 2021) โดยรอบชิงชนะเลิศจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นการนำเสนอแบบออนไลน์ และประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยการแข่งขันจัดขึ้นเป็นทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ รอบแรก(รอบข้อเสนอ) รอบที่2(รอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ) และรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

นอกจากผลงานรางวัลในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศแล้ว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ยังนำผลงานผ่านเข้ารอบแรก(รอบข้อเสนอ) รอบที่2 (รอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ) และรอบชิงชนะเลิศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลงานนักศึกษาที่ผ่านรอบแรก(รอบข้อเสนอ) โดยนศ.ได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 3,000 บาท ดังนี้
1.ผลงาน : แอปพลิเคชันแนะนำอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ
เจ้าของผลงาน : นายยศกร เลิศรัตนคาม และนายพชร มีวงศ์อุโฆษ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.กฤตคม ศรีจิรานนท์

2.ผลงาน : บีโก้ ชุดสุนัขอัจฉริยะเพื่อปกป้องสุนัขแสนรักด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์คลื่นสมองควบคู่กับเสียงเห่า
เจ้าของผลงาน : นายธีรภัทร กาญจนาคม ,นายนพณัฐ นามปั๋น และนายทวีศักดิ์ ว่างป่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย

ผลงานนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 (รอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ) โดยนศ.ได้รับทุนสนับสนุนจากรอบแรก และรอบที่2 เป็นจำนวนเงินรวมทีมละ 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
1.ผลงาน : ระบบแจ้งเตือนและทำานายดัชนีคุณภาพอากาศล่วงหน้ากรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เจ้าของผลงาน : นายอภิสิทธิ์ วงค์สอน
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.กฤตคม ศรีจิรานนท์

ผลงานนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยนศ.ได้รับทุนสนับสนุนจากรอบแรก และรอบที่2 รวมเป็นจำนวนทีมละ 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
1.ผลงาน : กรรณทิพย์ แอปพลิเคชันอัจฉริยะควบคุมผ่านคลื่นสมองเพื่อสนับสนุนการสื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับบุคคลทั่วไป
เจ้าของผลงาน : นายชานนท์ จันเป็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย

2.ผลงาน : โมเดลทำนายผลผลิตและราคาข้าวในประเทศไทย
เจ้าของผลงาน : นายอธิบดี มหาวัน และนายสุทธิพงษ์ ใจเที่ยง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.กฤตคม ศรีจิรานนท์

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ โดยนศ.ได้รับทุนสนับสนุนจากรอบแรก และรอบที่2 รวมเป็นจำนวนทีมละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และยังได้รับเงินรางวัลจากรอบชิงชนะเลิศทีมละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ดังนี้
1.ผลงาน : ฟาร์มคะน้าอัจฉริยะพร้อมระบบตรวจสอบโรค
เจ้าของผลงาน : นายณัฐพล ต๊ะใจ ,นายธีรชัย เมืองพันธ์ และนายพีระพัฒน์ ยาโต
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.กฤตคม ศรีจิรานนท์

สามารถเข้าดูผลงานของนักศึกษาได้ที่
https://www.facebook.com/100000550526763/videos/oa.744599712866568/4310176325677342
https://www.facebook.com/100000550526763/videos/oa.744599712866568/4309659849062323
https://www.facebook.com/100000550526763/videos/oa.744599712866568/4309673899060918