ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ วมว.-สกร. ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2

22 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference for students in Science and Innovation: ISSI) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)

นักเรียนในโครงการ วมว.-สกร. ได้นำเสนอโครงงานในงานประชุมวิชาการดังกล่าว และได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ดังนี้

 • รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science)
  หัวข้อโครงการ “Development of tool for estimating Alzheimer’s disease risk by using miRNA as biomarker”
  นักเรียน
  นางสาวชญานิศ ปันจักร์ และ นางสาวมิ่งขวัญ อันนา วสันต์รักษ์
  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภูภิภัทร ใจแก้ว และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร.ศศิพร ทองแม้น
 • รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  หัวข้อโครงการ “Development of tool for estimating Alzheimer’s disease risk by using miRNA as biomarker”
  นักเรียน
  นางสาวชญานิศ ปันจักร์ และ นางสาวมิ่งขวัญ อันนา วสันต์รักษ์
  อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภูภิภัทร ใจแก้ว และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร.ศศิพร ทองแม้น