ฝ่ายพัฒนาคุณภาพขอสำรวจความคิดเห็นประชาคมธรรมศาสตร์ เรื่อง ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกับสถานการณ์ COVID-19

29 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพขอสำรวจความคิดเห็นประชาคมธรรมศาสตร์
(นักศึกษาทุกระดับ และบุคลากร)

เรื่อง ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งผลสำรวจดังกล่าวจะนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงขอความกรุณาท่านประชาสัมพันธ์ต่อในหน่วยงานของท่าน เพื่อตอบคำถาม และให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

แบบสอบถามมีจำนวนรวม 11 ข้อ

ช่วงระยะเวลาในการสำรวจความคิดเห็น
ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 64

กดตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงค์นี้
https://forms.gle/TKJREuoBQR8evcRJ8