กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบออนไลน์สามารถติดตามกำหนดการของสาขาวิชาต่างๆ ได้ดังนี้

.