ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรณีบุคลากรภายในคณะฯ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

30 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรณีบุคลากรภายในคณะฯ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอแจ้งไทม์ไลน์ไว้ดังนี้