คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

31 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จักกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ กล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอน ในสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาใหม่ และผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

สำหรับผู้ที่สนใจชมกิจกรรมปฐมนิเทศน์ย้อนหลังสามารถชมได้ที่ https://fb.watch/74JrEXs3Of/

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับสาขาวิชา สามารถดูกำหนดการของแต่ละสาขาวิชาได้ที่ https://bit.ly/2VoazDy