ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล CST Award จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

7 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล CST Award จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ดร.สุภกร บุญยืน
ได้รับรางวัล CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2020

รศ.ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ
ได้รับรางวัล Wiley-CST Award for Contribution toGreen Chemistry 2020