คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิจัย ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ “Road to Accomplished Researchers”

8 ก.ค. 2021 | ข่าวและกิจกรรมวิจัย

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิจัย ครั้งที่ 1
ภายใต้โครงการ “Road to Accomplished Researchers” โดยมีรายละเอียดดังนี้

📌 หัวข้อ : เทคนิคการสร้างผลงานวิจัยสู่สิ่งประดิษฐ์คิดค้น

👩‍🦰 วิทยากร : รศ. ดร.นภาพร ยังวิเศษ

🗓 วันที่: 13 ก.ค. 2564

🕜 เวลา 13.30-15.00 น.

💻 รูปแบบ : ออนไลน์ผ่านระบบ MS-Teams

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง QR-Code ใน Poster ประชาสัมพันธ์ หรือ ผ่านทาง link ต่อไปนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHc6QFur-enuVX3zJgW7Zajn7QK6LotO8AMizavAWeaMvgfg/viewform

.