คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิจัย ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “Road to Accomplished Researchers”

20 ก.ค. 2021 | ข่าวและกิจกรรมวิจัย

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิจัย ครั้งที่ 2
ภายใต้โครงการ “Road to Accomplished Researchers” โดยมีรายละเอียดดังนี้

📌 หัวข้อ : บริบทการให้ทุนวิจัยสมัยใหม่กับการขอทุน

👦🏻 วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

🗓 วันที่: 22 ก.ค. 2564

🕜 เวลา 13.00-15.00 น.

💻 รูปแบบ : ออนไลน์ผ่านระบบ MS-Teams

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง QR-Code ใน Poster ประชาสัมพันธ์ หรือ ผ่านทาง link ต่อไปนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBnht_6BS8IJi0SLFmzi93TtDSiNO_BBNbCv3xpZFFZrj2Rw/viewform