ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

14 ส.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

🔴ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564
.
นักศึกษาศึกษารายละเอียด ได้ที่
https://tu.ac.th/covidrefund
เปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564
.
🔺นักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว จะได้รับเงินคืน (โดยจะคืนเงินเมื่อหน่วยงานภาครัฐแจ้งขั้นตอนการคืนเงินที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตาม) ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา
🔺นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน จะชำระเงินด้วยจำนวนเงินหลังหักส่วนลด
_______________________
📌ทำไมต้องลงทะเบียน ?
.
เนื่องจากเงินที่มาจากรัฐบาลเป็นโครงการเงินกู้ของรัฐบาล ทำให้จำเป็นจะต้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อจะมีหลักฐานการขอใช้สิทธิ์ ทั้งนี้ การดำเนินการอาจล่าช้า หากไม่เข้ามาดำเนินการ ภายในวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 โดยจะถือว่าไม่ขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนจากทางภาครัฐและมหาวิทยาลัย

.