นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน “True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp แอปพลิเคชันหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อธุรกิจค้าปลีก”

10 ก.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน “True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp แอปพลิเคชันหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อธุรกิจค้าปลีก”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ทีม introrest นำโดย นายประพันธ์พงษ์ เพียนจันทร์, นางสาววิราภรณ์ รสโหมด, นางสาววิลาสินี ไหมทอง, นางสาวพรสวรรค์ ไวสิทธิ์ และนายธนาพรรษ ตันอ้าย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท จากผลงานหุ่นยนต์อัจฉริยะ Temi “Introrest : เพื่อนคู่คิด แนะนำเส้นทาง สินค้าและบริการ” ในการแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมโครงการ “True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp แอปพลิเคชันหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อธุรกิจค้าปลีก” ที่ได้ประกาศผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 โดยมีอาจารย์ ดร.กฤตคม ศรีจิรานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนายอภิสิทธิ์ วงศ์สอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นนักศึกษาผู้ช่วย

การมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธกร เนตรยารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำจังหวัดลำปาง บ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการศูนย์ลำปาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กรศูนย์ลำปาง, คุณอรุณ วงค์คำปวง ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง และคุณเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง ร่วมแสดงความยินดี