ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 (อัพเดท 14 กันยายน 2564)

14 ก.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

การรับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

🔺ขอให้นักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ #โปรดดำเนินการอย่างเร่งด่วน

1. นักศึกษาธรรมศาสตร์ ที่ขออนุมัติลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษนั้น คำร้องที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนฯ จะต้องส่งถึงสำนักงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 เท่านั้น

2. #เปิดยืนยันสิทธิ์เป็นรอบสุดท้าย นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โปรดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ได้ที่ https://covidrefundtu.web.app ภายในวันที่ 20-27 กันยายน 2564 เท่านั้น

3. นักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่มากกว่า 1 สถาบัน โปรดเลือกสถาบันที่รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงสถาบันเดียว ได้ที่ https://covidfund.cupt.net/ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

4. นักศึกษาที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีกับ Prompt Pay ให้รีบดำเนินการผูกบัญชีกับธนาคารใดก็ได้ โดยจะต้องใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 เนื่องจากจะต้องดำเนินการคืนเงินฯผ่านช่องทางดังกล่าวเท่านั้น