แสดงความยินดีกับ นศ. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ได้รับรางวัลจากการประกวด Fi Asia Start-up Innovative F&B Products Competition 2021

17 ก.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Fi Asia Start-up Innovative F&B Products Competition 2021

ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร (FIN) ตัวเเทนหมู่บ้าน Food TU

จากผลิตภัณฑ์ “gan vve drink “vegan drinking yogurt

ผลิตภัณฑ์นมเปรีัยวพร้อมดื่ม หอม อร่อย อิ่มท้อง เคี้ยวสนุก หนึบหนับ คุณค่าเต็มขวด