คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณประไพ เทียนเทพ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

31 ม.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ

👉คุณประไพ เทียนเทพ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📍ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
ประเภทลูกจ้างประจำ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.