มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

26 ม.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 26 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ คุณชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาและกำหนดแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ร่วมเป็นพยานในพิธี