ครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 มี.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเชิญร่วมบุญสร้างหอพระและพระประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

กำหนดการ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ร่วมบุญสร้างหอพระและพระประธาน “พระพุทธธรรมศาสดาประชานาถ
ประดิษฐานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
ทำบุญบริจาคตามกำลังศรัทธา
หรือท่านที่มีกำลังศรัทธาจองพระพุทธรูปตามแบบพระประธาน (รมดำ) ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว
ด้วยการบริจาคตั้งแต่ 21,600 บาท (ท่านทำบุญเดือนละ 50 บาท x 12 เดือน x 36 ปี)
ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
.
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อนำเงินบริจาคไปใช้จัดสร้าง
พระประธานและหอพระประจำคณะฯ ซึ่งเป็นการบำรุงพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
เป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
และเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมปณิธานการเรียนรู้คู่คุณธรรม
เพื่อความผาสุกอย่างยั่งยืนของสังคมต่อไป


ดาวน์โหลด ใบสั่งจองเช่าบูชาวัตถุมงคล ได้ที่ https://forms.gle/aQARNpJvKqmsjZbH8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออนุโมทนาต่อผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสมทบทุนบริจาคเงินทำบุญอันเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และขอจงเป็นพลวปัจจัยให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอันชอบ