คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ร่วมบุญสร้างหอพระและพระประธานประดิษฐานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

12 มี.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ร่วมบุญสร้างหอพระและพระประธานประดิษฐานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทำบุญบริจาคตามกำลังศรัทธา หรือท่านที่มีกำลังศรัทธาจองพระพุทธรูปตามแบบพระประธาน (รมดำ) ขนาดหน้าตัก 7 นิ้วด้วยการบริจาคตั้งแต่ 21,600 บาท (เสมือนทำบุญเดือนละ 50 บาท x 12 เดือน x 36 ปี) ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อนำเงินบริจาคไปใช้จัดสร้างพระประธานและหอพระประจำคณะฯ ซึ่งเป็นการบำรุงพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมปณิธานการเรียนรู้คู่คุณธรรมเพื่อความผาสุกอย่างยั่งยืนของสังคมต่อไป

ดาวน์โหลด ใบสั่งจองเช่าบูชาวัตถุมงคล ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1M_PZ_esGQz0UnlsWPkp5LY3zveTvCnij/view?usp=sharing

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออนุโมทนาต่อผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสมทบทุนบริจาคเงินทำบุญอันเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และขอจงเป็นพลวปัจจัยให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอันชอบ