แสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รูปแบบ Online ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”

19 เม.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป, ข่าวและกิจกรรมวิจัย

📢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🏆ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก

📌การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รูปแบบ Online

📌ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”

📅วันที่ 25 มีนาคม 2565