รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

11 พ.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) รองศาสตราจารย์.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ก่อตั้ง “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” และเป็น “ผู้ประศาสน์การ” คนแรกและคนเดียวของมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พานพุ่มที่นำมาใช้ในงานวันนี้จะต้องเป็นพานที่ทำมาจากอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อที่จะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป

อีกทั้งในวันนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดและดูแลลำดับในการวางพานพุ่มของ เครือญาติของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย