ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในงาน The 5th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo

3 พ.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🎉ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในงาน

👉🏻The 5th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo
ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรับประชาชนจีน

📌รายละเอียดผลงานวิจัย
อนุภาคของทองคำมักใช้งานทั้งทางด้านการแพทย์และเวชสำอาง ในการวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาสังเคราะห์อนุภาคนาโนของทองโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ โดยอาศัยสารสกัดหยาบจากต้นเพกา โดยขนาดอนุภาคทีได้ประมาณ 5.25 nm เมื่อใช้ความเข้มช้นของสารสกัด 40.58 ppm เมื่อนำอนุภาคนาโนไปทำการทดสอบการฟอกจาสีของ เมธิลออร์เรนจ์ โดยมีสาร โซเดียมบอโรไฮไดรด์อยู่ด้วย พบว่าได้ค่าคงที่การฟอกจางสี ช่วง 0.0009 ถึง 0.0021 s-1 เมื่อความเข้มข้นที่ใช้ลดลง ดังนั้นจึงแสดงว่า อนุภาคนาโนของทองที่ได้สามารถนำไปพัฒนาใช้งานด้าการบำบัดสีย้อมในธรรมชาติได้โดยไม่เป็นพิษ
📌รายละเอียดผลงานวิจัย
สารฟลาโวนอยด์ที่พบในใบไผ่เป็น isoorientin ซึ่งพบมากในไผ่ซางหม่น นวลราชินี ที่ปลูกได้ในประเทศไทย สารไอโซโอเรียนติน ถูกตรวจสอบได้ว่าเป็นสารที่ปลอดภัย ไม่เป็นพิษต่อเซล มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว และลดอาการอักเสบของเซลได้ดี ลดการเกิดรอยเหี่ยวย่น ในงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนา ครีมบำรุง และ ครีมกันแดดที่เตรียมจากสารสกัด isoorientin และพบว่าผู้บริโภคมีผลตอบรับพึงพอใจมาก
📌รายละเอียดผลงานวิจัย
เครื่องสูบน้ำท่อเขย่าคู่พลังงานแสงอาทิตย์อาศัยการกระแทกและการแทนที่ของน้ำ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการสั่นสะเทือนของท่อเขย่าท่อเดี่ยว โดยติดตั้งเป็นแบบท่อเขย่าคู่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกันของท่อน้ำ มีกลไกที่ง่ายโดยทำให้ท่อสูบน้ำทั้งสองเคลื่อนที่กลับไปกลับมาขึ้นลงในแนวดิ่งเพื่อผลักดันให้น้ำเคลื่อนที่ขึ้นมาภายในท่อตามจังหวะการกระแทกของท่อน้ำซึ่งปลายท่อฝั่งดูดมีการติดตั้งลิ้นกันกลับไว้ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน