หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 ก.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

2565_06_30_ประกาศฉบับที่-1-วิทยาศาสตร์-เสนอคณะวิท

2565_06_30_ปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณะวิทย์-ส่งค

.
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ และรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “คณบดี” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี