ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ตุลาคม 2565

29 ก.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ตุลาคม 2565

Download ประกาศฯ ปฏิทินและใบสมัคร การเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ได้ที่
https://tu.ac.th/councilcommittee-election

สมัครด้วยตนเองโดยส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 2 มธ. ท่าพระจันทร์
หรือ สมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และส่งหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งได้ที่ E-mail: council.tu@gmail.com
ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-613-3015-7, 3915-6, 3034
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกร