SCI-TU ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (Petromat) “ได้รับเกียรติให้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” The 12th International Symposium on Nano & Supramolecular Chemistry (ISNSC-12)  และ The 3rd Thailand Biorefinery Symposium (TBioS-3)

25 ก.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ และหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (Petromat)

ได้รับเกียรติให้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12th International Symposium on Nano & Supramolecular Chemistry (ISNSC-12)  และ The 3rd Thailand Biorefinery Symposium (TBioS-3)

ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย และเพื่อเป็นการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ

เนื่องในโอกาส  “มุ่งสู่ 90 ปี ธรรมศาสตร์” (Thammasat Towards 90th Year) ในวาระที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก้าวสู่ครบรอบ 90 ปี ในปี 2567 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในโอกาสที่ธรรมศาสตร์มีบทบาทต่อด้านการศึกษา การสร้างคน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และคณาจารย์ และนักวิจัยของคณะฯ ได้แสดงศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และผลงานต่อสาธารณชน พร้อมทั้งความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่ายด้านวิชาการในระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และนักเรียนจากในและต่างประเทศ จำนวนกว่า 200 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวถึงร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ ว่า

“ในนามของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีอย่างสูงในการร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12th International Symposium on Nano & Supramolecular Chemistry (ISNSC-12)  และ The 3rd Thailand Biorefinery Symposium (TBioS-3) เพื่อเริ่มทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่ง


งานสัมมนา ISNSC-12 และ TBioS-3 นี้มีความสำคัญพิเศษเนื่องจากเป็นเวทีที่โดดเด่นในการนำเสนความก้าวหน้าทาง Nano & Supramolecular Chemistry และการสำรวจในด้าน Biorefinery โอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านแลกเปลี่ยนความคิด สร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือ  ขอขอบคุณวิทยากรหลัก วิทยากรที่เชิญเข้าร่วมงาน และแขกทุกท่าน สิ่งที่ทุกท่านนำเสนอและการร่วมมือของทุกท่านมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา Nano & Supramolecular Chemistry และขอบเขตของการสำรวจทาง biorefinery เพื่อนำเสนอโซลูชันทางเคมีที่ทันสมัย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Prof. Dr. Yang Kim Co-Chair กล่าวถึงร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ว่า

ขอต้อนรับทุกท่าน คณาจารย์ นักวิจัยทั้ง 220 ท่านจาก 22 ประเทศ ถึงแม้จะพบกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ความตั้งใจที่ไม่ล้มเลิกในการหาแรงบันดาลใจ ได้นำเรากลับมาสู่งานสัมมนาครั้งนี้ ที่ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา งาน ISNSC-2023 ได้กลายเป็นเวทีที่ชัดเจนในการวิจัยนวัตกรรมและการร่วมมือในการผนึกของมนุษยชาติ อยากให้เรามองหาโอกาสเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างมิตรภาพ และสร้างเครือข่าย เราขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ถูกเชิญให้มาแบ่งปันความรู้และวิสัยทัศน์ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ Organizing Chair TBios-3
กล่าวถึงร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ ว่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 ที่มีการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และส่งเสริมกิจกรรมทางการวิจัยหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดงานสัมมนานานาชาติให้เกิดเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างชาติ งานสัมมนานี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญในการนำเสนองานวิจัยของนักวิจัย โดยได้รับโอกาสเรียนรู้จากนักวิจัยที่มีชื่อเสียง เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในงานวิจัย งานสัมมนานี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีความสวยงามใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานไม่เพียงแค่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในงานสัมมนาเท่านั้น แต่ยังสามารถสัมผัสความงามของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย หวังว่าท่านทุกท่านจะสนุกกับการเข้าร่วมสัมมนา ISNSC-12 และ TBioS-3

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ไชยนอก Organizing Chair ISNSC-12
กล่าวถึงร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ ว่า

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12th International Symposium on Nano & Supramolecular Chemistry (ISNSC-12)  และ The 3rd Thailand Biorefinery Symposium (TBioS-3) ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 220 คน มาจาก 22 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ชิลี จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ประเทศลาว พม่า โปรตุเกส โปแลนด์ รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ ไต้หวัน เวียตนาม และประเทศไทย

ในงานนี้ได้มี 14 ห้องนำเสนอ พร้อมทั้งโปสเตอร์กว่า 90 ผลงานในห้องนำเสนอพร้อมกัน และในงานนี้ยังมีรางวัล Best Student Presentation Award มอบให้กับผู้นำเสนองานที่โดดเด่นที่สุด

ขอแสดงความขอบคุณแก้วิทยากรผู้ที่มาให้ความรู้ทั้ง 7 ท่าน

เราต้องระลึกว่าการค้นหาความรู้ร่วมกันและการร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถเปิดเผยศักยภาพอันใหญ่ในด้าน Nano & Supramolecular Chemistry และการใช้พลังงานที่เกิดจากชีวภาพได้