มธ. กับ Industrial University of Ho Chi Minh City ร่วมการลงนาม MoU เพื่อพัฒนาการวิจัยร่วมกัน ส่งเสริมโปรแกรมการศึกษาร่วมกัน และเพิ่มประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ที่สร้างขึ้นสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ของทั้งสองหน่วยงาน

5 ก.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามใน บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)  ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ Dr.PHAN Hong Hai Chairman, University Council Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) โดย มีรายละเอียดเพื่อพัฒนาการวิจัยร่วมกัน ส่งเสริมโปรแกรมการศึกษาร่วมกัน และเพิ่มประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ที่สร้างขึ้นสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ของทั้งสองหน่วยงาน

ในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ในครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า

ความร่วมมือในครั้งนี้มีความสำคัญในการค้นหาความเป็นเลิศ ทั้งในเรื่องนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมในระดับสากล พร้อมกับ Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) เราสามารถใช้ความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรร่วมกัน เพื่อจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น ผ่านทางโปรแกรมการศึกษาร่วมกัน การวิจัยร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เราจะเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อให้มีอาวุธ ประสบการณ์ที่จำเป็นที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Dr.PHAN Hong Hai Chairman, University Council Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)

Dr.PHAN Hong Hai Chairman, University Council Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)

กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและจัดงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)  ในวันนี้

ความร่วมมือระหว่าง Industrial University of Ho Chi Minh City  (IUH) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นจุดที่สำคัญสำหรับการร่วมมือในการพัฒนาโครงการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย และมั่นใจว่าเนื้อหาการร่วมมือที่อยู่ในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า

การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นบันทึกช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้กับ Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)  เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้สถาบันของเราเติบโตขึ้น และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการที่น่าสนใจ

ผ่านบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)  นี้ เรามองเห็นโอกาสในการวิจัยร่วมกัน โปรแกรมการศึกษาร่วมกัน และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ของเรา เราขอกราบขอบคุณทุกท่านที่มุ่งมั่นทำให้ความร่วมมือนี้เป็นจริง

.