งานประชุม The 4th Thailand International Symposium on Natural History Museums (TISNHM) : Era of Ecosystem Restoration

18 ก.ย. 2023 | ข่าวทั่วไป

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TISNHM
Thailand International Symposium on Natural History Museums

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TISNHM

The 4th Thailand International Symposium on Natural History
Museums: Era of Ecosystem Restoration

ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 

ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกำหนดการต่างๆได้จากทางเว็บไซต์
https://tisnhm.nsm.or.th/

Theme of the symposium: Era of Ecosystem RestorationSub themes:
• Sub-theme 1: Taxonomy and Biodiversity
• Sub-theme 2: Museum Collection and Specimen Conservation
• Sub-theme 3: Environmental Earth Sciences 
• Sub-theme 4: Museum Education and Public Programs

• Sub-theme 5: Utilization of Natural Resources

ORGANIZED BY:

  • National Science Museum
  • Thammasat University, Thailand
  • National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation (MHESI), Thailand