กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566

16 พ.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

เชิญชวนสถานศึกษา ส่งตัวแทนเยาวชนร่วม #กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สมัครคัดเลือกเป็นตัวแทน #ภาคกลาง เข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับประเทศ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนระดับภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

การแข่งขันมี 7 กิจกรรม ดังนี้
1. วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2. วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา
3. ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมปลาย – มัธยมต้น
4. แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา
5. แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
6. ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
7. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
* โปรดดูวันปิดรับสมัครแต่ละประเภทการแข่งขันที่หน้าเว็บไซต์
.
📌รายละเอียดการประกวดแข่งขันทั้งหมด คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44919
.
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิกลงทะเบียนที่ http://www.scisoc.or.th/sciweek
แนบหลักฐานการสมัครที่ https://forms.gle/JC2gEcQCaRmtssdK9
.
☎สอบถามเพิ่มเติม
0 2577 9999 ต่อ 1790-1794 หรือ 06 1334 8000

.