Sci-Innovative Talk Series: Ep.1/2023 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมงานเสวนา “ปลดล็อคงานวิจัย ต่อยอดสู่ธุรกิจ”

12 ม.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป, ข่าวและกิจกรรมวิจัย

Sci-Innovative Talk Series: Ep.1/2023

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมงานเสวนา

“ปลดล็อคงานวิจัย ต่อยอดสู่ธุรกิจ”

ร่วมรับฟัง ความท้าทาย จุดเริ่มต้น และแรงบันดาลใจในการพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยให้สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงธุรกิจได้ จาก

“รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน” อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี
เจ้าของผลงานรางวัลสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ 22 รางวัล ในปี 2022

ห้องกระจก ชั้น 1 บร.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13:30-15:00 น.

ลงทะเบียนร่วมงาน โดยสแกน QR code หรือสมัครผ่าน ลิงก์
https://forms.gle/ZYFc4mNxFWjcDFmY8