SCI TU Career Explore ค้นหาอาชีพในฝันตามทันยุค Digital

8 ต.ค. 2021 | Blog

ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของ Digital ทุกอย่างรอบตัวล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกันทั้งนั้น ทำให้สาขาอาชีพที่ตลาดกำลังต้องการหนีไม่พ้นสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั่นเอง วันนี้ SCI TU จะมาแนะนำอาชีพในฝันสายเทคโนโลยีที่น่าสนใจในยุค Digital ให้ทุกคนได้ลองศึกษากัน


นักพัฒนาซอฟต์แวร์

หน้าที่ในการเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบใหม่ ๆ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ หนึ่งในสาขาอาชีพที่ตลาดกำลังต้องการตัว ที่ SCI TU เรามีสาขาวิชาที่ช่วยให้ทุกคนเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ สามารถต่อยอดอาชีพไปได้ทั้งสาย AI , Data Science หรือใครต้องการไปทางสาย IT ก็มีสาขาที่ต่อยอดในด้าน Network & System Admin สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่สามารถเรียนรู้ต่อยอดไปได้ในหลากหลายด้านตามความสนใจของผู้เรียน ซึ่งในแต่ละด้านก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

ดูสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://sci.tu.ac.th/all-undergrad-th


นักวิเคราะห์ระบบและนักวิเคราะห์ข้อมูล

ความสำเร็จบางทีก็มาจากการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น นักวิเคราะห์ระบบและนักวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีหน้าที่ในการศึกษาถึงปัญหาและค้นหาความต้องการขององค์กร ค้นหาวิธีจัดการภายในองค์กรว่าต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้องค์กรพัฒนาไปยังความสำเร็จต้องต้องการได้ นักวิเคราะห์ระบบและนักวิเคราะห์ข้อมูลจึงทำงานอยู่กับข้อมูลจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ดูสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://sci.tu.ac.th/comsci-cis-th/


วิศวกรฝ่ายวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

หน้าที่ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมคือหน้าที่หลักของวิศวกรฝ่ายวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ทั้งการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์รวมไปถึงการทำงานเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยนำความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้

ดูสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://sci.tu.ac.th/elec-physics-th/


#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU