คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 88 Sandbox จัดงานประกวดแข่งขัน SCI TU Hackathon 2023 ประชันไอเดียสร้างสรรค์/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ Sci-SDGs : “The Future We Want”

5 ม.ค. 2024 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 88 Sandbox จัดงานประกวดแข่งขันประชันไอเดียสร้างสรรค์/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ Sci-SDGs : “The Future We Want”

ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น
(1) Ready to Grow (มี Idea)
(2) Ready to Upscale and Go Commercial (มี Prototype)

ณ ห้อง S106 อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกล่าวเปิดและกล่าวแนะนำแนวทางให้กับผู้ร่วมแข่งขันในครั้งนี้

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความตื่นเต้น แต่ละทีมที่เข้าร่วมแข่งพร้อมนำทุกสกิล ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ที่มีมาโชว์ผลงานให้กับคณะกรรมการ และผู้ชมทั้งที่อยู่อยู่ในห้องแข่งขัน และทางออนไลน์ได้ชมกัน โดยทีมที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

💡 ประเภท Ready to Upscale and Go Commercial (มี Prototype)

🥇รางวัลชนะเลิศ ทีม Oxyhex

– นายวริทธิ์ โกซิม
– นายชยางภาษณ์ โคตรชนะ
– นายปธาวี แป้นสุขเย็น
– นายทีเจ เต็มไพบูลย์กุล
– นายปัณณรุจน์ พีรสกุลลักษณ์
– นายปรวรรษ ธีรภากร

🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Anostrash

– นายพิชิตชัย จันทบุญ
– นายเมธาสิทธิ์ แจ้งศรี
– นายภูมิภัทร ปิ่นโตนด
– นางสาววิชญาพร พัดสอน
– นางสาวหทัยพัชร คำแหง
– นางสาวญาโณทัย สิงธิมาศ

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Digital Lean

– นายธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

__________

💡 ประเภท Ready to Grow (มี Idea)

🥇 รางวัลชนะเลิศ ทีม Vocalarynxer

– นางสาวพัชราพร แสนแก้ว
– นายธนภัทร ตาดทอง
– นายนันท์มนัส วริษฐานิษฐ์
– นายเกียรติศักดิ์ นวลอ้าย
– นายกิตติธัช จาดี

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมบิวตี้ไบรท์

– นายธีรุตม์ งามจิตวิทยากุล
– นางสาวอัญมณี ทาราช
– นางสาวชุตินันท์ ไตรยะสิทธิ์
– นายสิรดนัย เด่นดายัง
– นางสาวศรุตา ยงสกุลชัย
– นางสาวภัทรมน อุบลวรรณ

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม BIOT – O K

– นายศุภวิชญ์ จิรกาลกุล
– นายรชฏนันทน์ พัฒนทรัพย์

__________

🎉 รางวัล Popular Vote ทีมบิวตี้ไบรท์

– นายธีรุตม์ งามจิตวิทยากุล
– นางสาวอัญมณี ทาราช
– นางสาวชุตินันท์ ไตรยะสิทธิ์
– นายสิรดนัย เด่นดายัง
– นางสาวศรุตา ยงสกุลชัย
– นางสาวภัทรมน อุบลวรรณ

__________

🎉 รางวัล Popular Vote ทีม Oxyhex

– นายวริทธิ์ โกซิม
– นายชยางภาษณ์ โคตรชนะ
– นายปธาวี แป้นสุขเย็น
– นายทีเจ เต็มไพบูลย์กุล
– นายปัณณรุจน์ พีรสกุลลักษณ์
– นายปรวรรษ ธีรภากร

__________

🎤 รางวัล Best Pitching ทีม HBNMMM

– นายพิตตินนท์ กงศรี
– นางสาวพรธีรา โหงษา
– นายภพธร อนุสรณ์นรการ
– นางสาวจิราพร คุ้มวงศ์
– นางสาวพาณิภัค จันทร์ภูมิ
– นางสาวอภิชญา วิวัฒนะวัฒนาการ

__________

✨ รางวัลไอเดียนวัตกรรมเด่น ทีม Oxyhex
– นายวริทธิ์ โกซิม
– นายชยางภาษณ์ โคตรชนะ
– นายปธาวี แป้นสุขเย็น
– นายทีเจ เต็มไพบูลย์กุล
– นายปัณณรุจน์ พีรสกุลลักษณ์
– นายปรวรรษ ธีรภากร

__________

🤩 รางวัลขวัญใจ Mentor ทีม Mastertrash

– นายกฤษณชัย ยอดอรทัย
– นายชนะ กิตติกุลพันธ์
– นางสาวสุญาดา โสรธร
– นางสาวปนัดดา โตชัยภูมิ
– นางสาวพรชนก เกษร
– นายบอย ไชยวงค์

.

ชมการแข่งขันย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/live/wdxDY2r5NcE?si=ekERV1sGepi5sWwW

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ SCI TU Hackathon 2023