TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ

9 มิ.ย. 2020 | ข่าวการรับเข้าศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม

TCAS’63 รอบที่ 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับ 15 ที่นั่ง– รับสมัคร บัดนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
ทาง http://math.sci.tu.ac.th

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ทาง http://math.sci.tu.ac.th
และ Facebook : Mathstat TU

– ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563
ทาง Google Form

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)  วันที่ 27 มิถุนายน 2563
ทาง http://math.sci.tu.ac.th
และ Facebook : Mathstat TU

รายละเอียดการรับสมัคร

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊กเลย