Thammasat Open House 2020 Science and Technology

17 พ.ย. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

📢Thammasat Open House 202026-28 พ.ย. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย 10 สาขาวิชา เปิดบ้านต้อนรับน้องๆณ ชั้น 1 อาคาร บร.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

📢พบการแสดงนิทรรศการหลักสูตร พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษ จาก 10 สาขาสุดปัง ได้แก่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ

🎉พบกับไฮไลท์สุดพิเศษจากสาขาวิชา ดังนี้
📌วันที่ 26 พ.ย. 63 พบกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

📌วันที่ 27 พ.ย. 63 พบกับ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ