ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ. ประกาศรายละเอียดทุนและรางวัลด้านการวิจัยและ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

11 ต.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวทุนวิจัยภายใน, ข่าวและกิจกรรมวิจัย

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ. ประกาศรายละเอียดทุนและรางวัลด้านการวิจัยและ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ขอแนะนำทุนประเภทใหม่ “ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher)”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.tu.ac.th/uploads/research_admin/pdf/regulation/Thammasat_University_Research_Grants_and_Awards_2565.pdf

.