ฝ่ายวิจัย SCI-TU จัดกิจกรรม Sci-Innovative Talk Series : EP.2 “การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ตลาดจริง : เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากธรรมชาติ”

16 มี.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

📣 Sci-Innovative Talk Series : EP.2 กิจกรรมดีๆ จากฝ่ายวิจัย SCI-TU ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ในครั้งนี้มาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ตลาดจริง : เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากธรรมชาติ”

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าเป็นการ เสวนาในหัวข้อ “สารสกัดจากธรรมชาติ : หัวใจนวัตกรรมเวชสำอางในยุครักสุขภาพปัจจุบัน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และคุณฐาเนตร ท้าวธงไชย ตัวแทนจาก บริษัท Summit Chemical Co., Ltd. ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และให้ข้อมูลความรู้กับผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังในห้องกิจกรรม และ Live ผ่านเฟสบุ๊ค แฟนเพจของ SCI-TU

กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นบรรยายประกอบปฏิบัติการ “Miracle Olive : มหัศจรรย์ธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์เวชสำอางยุคใหม่ และ Workshop : การทำผลิตภัณฑ์ครีมสำอาง โดย คุณฐาเนตร ท้าวธงไชย ตัวแทนจาก บริษัท Summit Chemical Co., Ltd. โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติจริง

สามารถรับชมการเสวนาหัวข้อ “สารสกัดจากธรรมชาติ : หัวใจนวัตกรรมเวชสำอางในยุครักสุขภาพปัจจุบัน” ในช่วงเช้าได้ที่

.

.