ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ที่ได้รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ให้ติดอยู่ในรายชื่อ 2% แรกของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก หรือ World’s Top 2% Scientists

3 พ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวและกิจกรรมวิจัย

🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ

🧑🏻‍💻รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

📍ที่ได้รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ให้ติดอยู่ในรายชื่อ 2% แรกของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก หรือ World’s Top 2% Scientists

📍การจัดอันดับนี้จัดทำขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2021 ซึ่งพิจารณาจากค่า Composite Score ที่คำนวณจากจำนวนผลงานวิจัยและจำนวนการได้รับการอ้างอิงในมิติต่าง ๆ จากทั่วโลก โดยในครั้งนี้มีนักวิจัยจาก มธ. ติดอันดับรวมทั้งสิ้น 8 คน จากนักวิจัยไทยที่ติดอันดับทั้งหมด 191 คน

สามารถดูข้อมูลอ้างอิงได้ที่ https://elsevier.digitalcommonsdata.com/data…/btchxktzyw/3